Overenie identity

V rámci registrácie je potrebné overiť vašu identitu. Pre overenie identity je potrebné nahrať fotografiu prednej strany občianskeho preukazu, fotografiu zadnej strany občianskeho preukazu a fotografiu prednej strany druhého dokladu. Druhý doklad môže byť karta poistenca, vodičský preukaz alebo pas. Fotky dokladov je možné nahrať až po doplnení údajov o zákazníkovi.

Aké doklady mám nahrať pre overenie identity?

Nahrajte fotografiu prednej strany občianskeho preukazu, fotografiu zadnej strany občianskeho preukazu a fotografiu prednej strany druhého dokladu. Druhý doklad môže byť karta poistenca, vodičský preukaz alebo pas.

 

Som zahraničný občan. Aké doklady mám nahrať pre overenie identity?

Zahraničný občan EU - fotografia prednej strany pasu alebo občianskeho preukazu, fotografia prednej a zadnej strany povolenia k pobytu.

Zahraničný občan mimo EU - fotografia prednej strany pasu, fotografia prednej a zadnej strany povolenia k pobytu.

 

Aké podmienky musia spĺňať dokumenty zaslané na overenie?

Dokumenty zaslané na overenie musia byť jasne čitateľné a musia byť na nich viditeľné všetky údaje. Musí ísť o platné doklady. Nemôžu mať mechanické poškodenie ktoré zabraňuje čitateľnosti ľubovoľných údajov a musia byť celistvé.

 

Ako dlho trvá overenie?

Dokumenty nahrané medzi 09:00 a 22:00 sú obvykle overené do jednej hodiny. Dokumenty nahrané mimo tento čas môžu byť overené až na druhý deň ráno. 

 

Moje overenie dlho trvá, čo mám robiť?

Pokiaľ Vaše overenie trvá dlhšie ako jednu hodinu v bežných overovacích hodinách (09:00 - 22:00), skontrolujte si prosím Váš telefón, či ste neboli informovaný prostredníctvom sms o problémoch s nahratými dokumentami. Pokiaľ nemáte žiadnu sms, kontaktujte našu podporu prostredníctvom chatového formuláru na stránke, prípadne na emaily podpora@doublestar.sk

 

Ako viem že už bol môj účet overený? 

Pokiaľ ste si už overili Váš email, bude Vám naň zaslaná správa potvrdzujúca úspešné overenie. Takisto po prihlásení budete vidieť že Vaše dokumenty už boli overené.

 

Vyplnil som všetky potrebné údaje a nahral som doklady ktoré boli overené, ale stále nemôžem vkladať/hrať?

V takomto prípade ste možno ešte nepotrvrdili Váš email. Spravíte tak zaslaním overovacieho emailu a jeho potvrdením kliknutím na odkaz ktorý obsahuje. Odporúčame skontrolovať aj priečinky s nevyžiadanou poštou/spamom. V prípade, že Vám email neprišiel, alebo ste natrafili na iné problémy, kontaktujte našu podporu prostredníctvom chatu na stránke, alebo na emaily podpora@doublestar.sk

 

Nemôžete akceptovať iný druhý dokument ako vodičský preukaz, kartu poistenca alebo cestovný pas?

Žiaľ, iné doklady nemožno zákonne akceptovať,  a na ich základe účet nebude overený.

 

Omylom som nahral nesprávne doklady a systém ma už nechce pustiť nahrať správnu verziu dokladov, čo mám robiť?

V takomto prípade Vás poprosíme o kontaktovanie podpory cez chat na stránke, alebo emailom na podpora@doublestar.sk